รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์กับรายการ Good Afternoon ในหัวข้อ “25 มหาวิทยาลัย เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันในระดับบัณฑิตศึกษา”

Graduate-level cross-institutional enrollment in 25 universities ​Assoc. Prof. Krongkarn Chootip, Dean of Naresuan University Graduate School, discussed the “25 Universities Open Graduate Level Cross-Institutional Enrollment” during an interview on the program ‘Good Afternoon’ of Naresuan University Radio Station, FM 107.25 MHz (NURadio 107.25) on 19 January 2022 at the NUGrad Dean’s Office, Maha Thammaracha Building, […]

รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud MeetingsNUGrad Dean joins cross-institutional graduate educationAssoc. Prof. Dr. Krongkarn Chootip joined and participated in the ceremonial […]

รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอแผน re-inventing

Naresuan University Graduate School (NUGrad) Dean, Assoc. Prof. Dr. Krongkarn Chootip presented the plan on “Reinventing University Research Eco System” which include the preparation of the re-inventing plan, groupings, and production of reports to the Naresuan University Council during the Council Meeting No. 23/2564 via Zoom on 7 December 2021. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ […]

EPE

ประกาศแนวปฏิบัติการเรียนรายวิชา EPE ประกาศรายชื่อตารางเรียนรายวิชา EPE วันเสาร์ วันอาทิตย์ แผนการเรียน แบบ 6 สัปดาห์ Syllabus Starter Syllabus Elementary Syllabus Intermediate Syllabus Pre Intermediate Syllabus Upper Intermediate แผนการเรียน แบบ 12 สัปดาห์ Syllabus Starter 12 weeks Syllabus Elementary 12 weeks คู่มือการใช้งานTeam_ผู้เรียน_QuickStart กรณีติดปัญหาเข้า Nu e-mail ไม่ได้(ขั้นตอนตามรูป)

I am an advertiser, app developer, service provider or agency looking to reach the right customers and maximize. — Peter, Belgium

InOffice

You decided that further development of the project is impossible without search engine promotion. We found a specialist, provided him with access…