บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
Image is not available

Slider

Image is not available
ระบบสารสนเทศคณาจารย์ ,ประวัติคณาจารย์,
ฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ
Download แบบฟอร์ม , ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ , สอบประมวลความรู้ , สอบวัดคุณสมบัติ,
ปฏิทินการศึกษา,ตัวอย่างสารนิพนธ์ , LATEX ,
ตรวจสอบรายชื่อวารสาร , เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
Image is not available
การรับเข้าศึกษาต่อ , ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่คณะ,
ระบบสารสนเทศภายในบัณฑิตวิทยาลัย
Slider

SOCIAL GRADUATE SCHOOL
Image not available

รับข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านทาง LINE@nugrad

Image not available

Empty

Slider

Image is not available
International Graduate Student
Hand Book 2017

Naresuan University has sinceexpanded rapidly both in terms of facilities and academic services and has become
a comprehensive university, offering undergraduate and post-graduate degree programs in 3 academic clusters, i.e., Science and Technology, Health Sciences, and Social Science and Humanities. With 16 faculties and 4 colleges currently operating, Naresuan University has been widely ecognized as one of Thailand’s fast-growing universities.
Many faculty buildings have been constructed at Phitsanulok campus, including several new administrative and academic centers.

Image is not available

Arrow
Arrow

Slider

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 211
  • 19
  • 492
  • 48

Image is not available
ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 โซน A

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-968-820 และ 055-968-822
โทรสาร 0-5596-8826

ติดตาม

E-mail : graduate@nu.ac.th และ graduate.nu@gmail.com

Slider