ชื่อวิชา เปิดเรียน เรียนวัน เวลา ค่าลงทะเบียน ระดับ
รังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลัง 25 พฤศจิกายน 2564 -
10 มีนาคม 2565
10:30-12:00 18,000 ปริญญาเอก รอเปิดรับสมัครเรียน
การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปะและการออกแบบ 27 พฤศจิกายน 2564 -
6 มีนาคม 2565
อา 13:00-17:00 10,000 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
พลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิก 24 พฤศจิกายน 2564 -
10 มีนาคม 2565
10:30-12:00 9,500 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
พลศาสตร์คลาสสิก 23 พฤศจิกายน 2564 -
10 มีนาคม 2565
พฤ 08:30-10:00 9,500 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
สมการเชิงอนุพันธุ์ และระบบพลวัต 22 พฤศจิกายน 2564 -
10 มีนาคม 2565
08:30-10:00 9,500 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 27 พฤศจิกายน 2564 -
6 มีนาคม 2565
อา 13:00-17:00 10,000 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและออกแบบ 27 พฤศจิกายน 2564 -
6 มีนาคม 2565
13:00-17:00 10,000 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน 22 พฤศจิกายน 2564 -
11 มีนาคม 2565
พฤ 10:00-11:50 7,500 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค 1 22 พฤศจิกายน 2564 -
11 มีนาคม 2565
10:00-14:50 7,500 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บ 22 พฤศจิกายน 2564 -
11 มีนาคม 2565
อา 08:00-11:50 18,000 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 22 พฤศจิกายน 2564 -
11 มีนาคม 2565
08:00-17:00 18,000 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
วัสดุชีวภาพ 22 พฤศจิกายน 2564 -
11 มีนาคม 2565
พฤ 08:00-11:50 6,800 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 22 พฤศจิกายน 2564 -
12 มีนาคม 2564
10:00-11:50 6,800 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการสังเคราะห์ 22 พฤศจิกายน 2564 -
11 มีนาคม 2565
พฤ 09:00-10:50 6,800 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางเคมีอินทรีย์ 22 พฤศจิกายน 2564 -
11 มีนาคม 2565
16:00-17:50 6,800 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร 1 ธันวาคม 2564 -
28 กุมภาพันธ์ 2565
อา 08:00-16:00 17,000 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 1 ธันวาคม 2564 -
28 กุมภาพันธ์ 2565
08:00-19:00 25,000 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การออกแบบระบบการเรียนการสอน 18 ตุลาคม 2564 -
6 พฤศจิกายน 2564
อา 08:00-15:00 8,400 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
พันธมิตร และการลงทุน 19 พฤศจิกายน 2564 -
6 กุมภาพันธ์ 2565
อา 08:00-17:00 11,800 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การตลาดดิจิทัล 18 พฤศจิกายน 2564 -
5 กุมภาพันธ์ 2565
08:00-17:00 11,800 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน
การพัฒนาลูกค้า และการสื่อสาร 23 ตุลาคม 2564 -
11 พฤศจิกายน 2564
08:00-17:00 11,800 ปริญญาโท รอเปิดรับสมัครเรียน