นโยบายส่วนบุคคล


  • ผู้ที่สมัครเรียนผ่านระบบโครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่พัฒนาโดยทีมงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยข้อมูลของท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ข้อมูลของคุณได้รับและควบคุมโดยโครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อคุณลงชื่อสมัครและกรอกข้อมูลลงระบบโครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • หากคุณลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใดผ่านเว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและกิจกรรมของคุณในหลักสูตรจะได้รับและควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  • โครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จะไม่มีส่วนรับผิดชอบกรณีที่ข้อมูลที่คุณกรอกลงระบบนั้น เป็นข้อมูลเท็จที่ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครท่านอื่นๆ โดยผู้สมัครผู้นั้นจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  • หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดอย่าเข้าถึงเรียกดูหรือลงทะเบียนเข้าโครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรใด ๆ
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อคุณยอบรับข้อตกลงการสมัครและกรอกข้มูลลงระบบโครงการสัมฤทธิบัตร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร