• วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564  09.00 – 12.00 .


  • วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  09.00 – 12.00 .


  • วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564.  09.00 – 12.00 .