เปิดบริการแล้ว! NU GRAD English Lab Services

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดบริการตรวจภาษา ฝึกหัด และทบทวนทักษะการเขียน และการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและวิชาชีพโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

คู่มือการใช้>>>>https://bit.ly/3olfjVa
คลิกที่นี่เพื่อจองเวลา>>>https://www.graduate.nu.ac.th/english_lab

บริการคุณภาพ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดให้ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย All services are free of charge!