สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563
นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวก. คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 15 สถาบัน พร้อมทั้ง ผู้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาฯ เข้าประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom จำนวน 54 ราย เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนฯ ครั้งนี้ด้วย และได้รับเกียรติจาก ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับทุนฯ ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th

โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3611 (จิราภรณ์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้รับทุน ป.เอก จำนวน 3 คน ป.โท จำนวน 6 คน