ไฟล์ illustrator
ไฟล์ JPG แบบ RGB
ไฟล์ JPG แบบ CMYK