คอร์สเรียนออนไลน์

Learn anytime, anywhere.

Graduate School Online

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอน ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

project image cap

OPEN

iThesis สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

22 ตุลาคม 2562

13:00 - 17:00 น.

friend นายสรญา แสงเย็นพันธ์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม เรื่องคอร์สเรียนออนไลน์