คู่มือ Turnitin

คู่มือภาษาไทย (Thai Version)

  • สำหรับอาจารย์ Download>>
  • สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา Download>>
  • สำหรับแอดมิน (Admin) Download>>

คู่มือภาษาอังกฤษ (English Version)


การใช้งาน Turnitin (vdo) สำหรับคณาจารย์  Click>>>

Turnitin for Student Click>>>

สอนการใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา