มุมมองของ VC ต่อ Startup และ Term Sheet

มุมมองของ VC ต่อ Startup และ Term Sheet

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 28 พฤศจิกายน 2563
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: ห้อง TA 112 อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

Overview of Thailand Startup Ecosystem
Understanding the Nature and Elements of Term Sheet

คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต

โดย คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต
ตำแหน่ง Head of Investment, Beacon Venture Capital

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 28 พฤศจิกายน 2563
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: ห้อง TA 112 อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย