การจัดการทางธุรกิจ ในภาวะวิกฤตโควิด

การจัดการทางธุรกิจ ในภาวะวิกฤตโควิด

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

300 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 23 พฤษภาคม 2563
เวลา: 8:30: - 12:00 น.
สถานที่: Online
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

300 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 23 พฤษภาคม 2563
เวลา: 8:30: - 12:00 น.
สถานที่: Online
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย