เทคนิคการจัดการนวัตกรรม

เทคนิคการจัดการนวัตกรรม

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 16 พฤษภาคม 2563
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: Online
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 16 พฤษภาคม 2563
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: Online
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย