ความเข้าใจตลาดนวัตกรรม และธุรกิจนวัตกรรมระดับอาเซียนและสากล

ความเข้าใจตลาดนวัตกรรม และธุรกิจนวัตกรรมระดับอาเซียนและสากล

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

300 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 9 พฤษภาคม 2563
เวลา: 8:30: - 12:00 น.
สถานที่: Online
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

คุณธีรวุฒิ ชูประเสริฐสุข

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

300 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 9 พฤษภาคม 2563
เวลา: 8:30: - 12:00 น.
สถานที่: Online
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย