เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คุณตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณนวิพรรณ ตันติพลาผล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์