เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม เขาค้อไฮแลนด์ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์