ประชุมแผนกลยุทธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมแผนกลยุทธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมหาธรรมราชา (TA 110) ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร