เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน คปก. วันที่ 15 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
Link : http://rgj.trf.or.th/download/List_of_RGJ_ASEAN2019.pdf


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ดร.นรภัทร หวั่นเหล็ม คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Email: noraphath@nu.ac.th