ดาวน์โหลดเอกสารโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

President of Naresuan University
Dean of Graduate School
Deputy Dean for Academic Affairs
Deputy Dean for Policy and Planning
Deputy Dean for Research
Deputy Dean for International Relations and Student Affairs
Dr. Sutthinee Wisutthathum Faculty of Medical Sciences
e-registrar
Library
Citcoms
เส้นทางสู่ความสำเร็จ