เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร