บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในส่วนภูมิภาค) ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

%d bloggers like this: