บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดี

IMG 3360
« 1 of 3 »

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.60 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร