บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561
ณ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก