พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พ่อหลวง ร.๙

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคุณพัชรี ท้วมใจดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

%d bloggers like this: