ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

25074944 732727703602456 7484340006344819642 o
25074944 732727703602456 7484340006344819642 o
« 1 of 2 »

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมมหาธรรมราชา (TA 111) ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร