บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม TA111 อาคารมาหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร