บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561

เปิดรับสมัคร

17 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท

ชำระค่าลงทะเบียน

17 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

เริมเรียน
26 มกราคม - 20 เมษายน 2562
วันสอบ
27 เมษายน 2562