ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ NUSET สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา สำหรับวันที่ 5 ส.ค. 2561

 

*** ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปในการทำข้อสอบ ***

*** กรุณาอ่านก่อนเข้าห้องสอบ ***
– ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาที
– ก่อนเข้าห้องสอบให้นิสิตเตรียมบัตรประจำตัวนิสิต หากไม่มีให้นำบัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่มีรูปแสดงตัวจริงเท่านั้น และนำมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
– ไม่อนุญาตผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆรวมทั้งโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบเด็ดขาด
– อนุญาต ให้นำ ปากกา บัตรแสดงตน กระเป๋าสตางค์ใบเล็กและกุญแจรถ ติดตัวเข้าห้องสอบได้เท่านั้น

โปรดอ่านระเบียนการเข้าสอบ โดยละเอียด

คลิ๊กที่นี่ => ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ NUSET.PDF