คณะศึกษาศาสตร์ แสดงความยินดีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

IMG 3418

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่