ประกาศรายชื่อผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE) 2/2561 เริ่มเรียน 4 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2562 วันสอบ 27 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้เรียนรายวิชา (EPE) 2/2561

ประกาศผลสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศผลสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (EPE)

ประกาศรายชื่อผู้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE) แทนการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา โดยผลการผ่านรายวิชาเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) รายละเอียด รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา…

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา(EPE)

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 01-Course Syllabus-Starter 1 02-Course Syllabus-Starter 2 03-Course Syllabus-Elementary 04-Course Syllabus-Elementary 05-Course Syllabus-Pre Intermediate 06-Course Syllabus-Intermediate 07-Course Syllabus-Upper Intermediate