<<<วาระพิเศษ>>>

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย(วาระพิเศษ) 7 มี.ค.61 Click>>

<<<ประจำปี 2562>>>

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 Click>>

<<<ประจำปี 2561>>>

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 Click>>
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 Click>>