เข้าร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คุณพัชรี ท้วมใจดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี ณ โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์